Tag

Erdene Zuu

Browsing

Tu viện Erdene Zuu với kiến trúc Tây Tạng tuyệt đẹp là tu viện Phật Giáo có thể nói sớm nhất ở Mông Cổ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc suýt nữa thì bị phá bỏ vào năm 1939 bởi chế độ Cộng Sản lúc đó cùng với hàng trăm tu viện Phật Giáo khác ở Mông Cổ cũng như đã giết chết hơn 10 ngàn thầy tu. Bảo sao người Mông Cổ ghét chế độ này, thôi không lan man thêm về vấn đề này nữa. Mọi người ai có hứng thú có thể Google để tìm hiểu thêm. Nói chung vì nhiều lý do, tu viện Phật Giáo Erdene Zuu vẫn tồn tại đến ngày nay và trở thành một trong những biểu tượng của Phật Giáo Mông Cổ cũng như điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất đại bàng Kharkhorin. Hầu như các nhà…