Tag

Banaue

Browsing

Nghe nhiều người kể rồi khoe hình ruộng bậc thang ở Banaue nên mình cũng tò mò. Tò mò từ khá lâu, nhưng ngại đi xe đêm quá, nên tới tận bây giờ mới đi được. Ở đây mình viết 3 địa điểm, nhưng Banaue là chỗ trạm xe, còn mình trek lên Batad rồi leo qua Cambulo và trek đường khác ra ngoài National Road. Dự định lúc đầu cũng có nghĩ tới chỉ đi cái ruộng bậc thang Banaue rồi xong, nhưng nghiên cứu trên mạng, thấy ai cũng bảo nên bỏ cái ruộng ở Banaue mà đi thẳng qua Batad sẽ đẹp hơn, dù gì Batad cũng là di sản thế giới. Rồi mình cũng mân men hỏi thêm vài người, thì biết là có một điểm cao hơn Batad là Cambulo, thế là lại search Google cho bằng được để đi tới đó. Nói chung Google…