Vài món ăn sáng ở Singapore

Cũng như bao người Việt Nam khác, mình rất thích ăn sáng, nên đi đến nước nào đều cố gắng dậy thật sớm để có thể thưởng thức các món ăn sáng của nước đó. Singapore cũng không ngoại lệ, người dân ở đây cũng có sở thích ăn sáng, và lần này khá may … Continue reading Vài món ăn sáng ở Singapore