Ẩm thực Mông Cổ

Chuyến lần này thật ra mình cũng không có ấn tượng lắm về ẩm thực Mông Cổ. Nhưng có thể nói so với việc phải ăn cà ri liên tục trong 10 ngày thì chuyến này đỡ hơn rất nhiều. Mình chỉ phải ăn thịt cừu trong 10 ngày thôi haha. Ăn đến nỗi mà … Continue reading Ẩm thực Mông Cổ